Test: Koçluk İşi Size Göre mi?


Profesyonel Koç olmayı düşünenlerin karar verme sürecinde öncelikle bu testi yapmaları faydalı olacaktır.

Cümleleri size uygunluk düzeyine göre yanıtlayınız ve puanlarınızı yazınız.

Hiç Katılmıyorum(1 puan),
Katılmıyorum (2 Puan), 
Henüz Değil(3 Puan),
Katılıyorum(4Puan),
Kesinlikle (5 Puan)

1. Hayatımda tutkulu ve heyecanlıyım.
2. Bugüne dek aileme ve arkadaşlarıma bana ihtiyaç duyduklarında hep destek oldum.
3. Kişileri mücadele ve çözümler konusunda cesaretlendiririm.
4. Merak ettiğim her konuyu araştırır ve sorgularım.
5. Dürüstlük ve bütünlüğe değer veririm.
6. İnsanlarla iyi iletişim kurabiliyorum.
7. İş ve pazarlama konularından anlarım.
8. İnsanlara iyi niyetle ve iyi dileklerle yaklaşırım.
9. İnsanların söyledikleriyle söylemek istedikleri arasındaki mesafeyi sezerim.
10. Öğrenmeyi seviyorum ve açık fikirliyim.zevk alırım.
11. İnsanlarla fikir alışverişi ve işbirliği yapmaktan zevk alırım.
12. Koçluk işimden yeterince gelir sağlayıncaya kadar bana destek olacak farklı gelir kaynaklarına ve desteklere sahibim.
13. Sorumluluklarımı yerine getirme konusunda iç motivasyona ve öz disipline sahibim.
14. Güçlü bir aile ve sosyal destek sistemim var.
15. İnsanların potansiyelini görebiliyor ve nasıl teşvik edeceğimi biliyorum.


Değerlendirme:
50 ve üstünde puan almanız koçluk işine uygun olduğunuzu gösterir.

Kaynak: http://www.iddanismanlik.net/profesyonel-kocluk/test-kocluk-i-size-goere-mi.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...