Evrensel titreşimi ifade eden OM simgesi


Yoga ve meditasyon denildiğinde ilk akla gelen şeylerden biridir “OM”

Çoğumuz duymuşuzdur ama tam olarak ne olduğunu da bilmeyiz. Bu kelimenin aslı yani Sanskritçe’si “AUM”dur, peş peşe okunduğunda ve hızlı söylendiğinde A ve U harflerinin birleşimi O sesini verdiği için “OM” gibi duyulsa da, doğru okunuşu düz bir O değil, yuvarlak ve geniş bir O’dur. AUM kelimesinde ilk ve son ses hafifçe uzatılır ve “M”sesi uğuldama şeklinde söylenir.

Anlamı, her şeyi bilmek, her yerde bulunmak ve mutluluktur.

İnsan, kendisiyle aynı cinsten olanı arar...


İnsan, kendisiyle aynı cinsten olanı arar
; bulunca da onunla eş–dost olur. Bir şeye mensup olan, ona mensup olanla güçlenir; onunla buluşunca da kaynaşır onunla, artık onunla coşup akar. Suların, katrelerin birleşmesi, öyle bir hâl alır ki sonunda koskoca bir ırmak belirir. Arayan, kendi cinsini buldu mu,

Bilgiyi geliştiren dokunuş .... (bilgi mudrası)

Bilgiyi geliştiren dokunuş;
Bilgi Mudrası (Gyan Mudra)

Yöntem:
Baş parmak ucu ile işaret parmak ucuna dokunulur.
Diğer üç parmak uzatılır.

Bolluk bereket için olumlama


Bolluk bereket için olumlama çalışması:
Her daim maddi ve manevi zenginlik içindeyim.
Bolluk ve bereket dolu yaşamı hak ediyorum.
Bolluk, bereket ve para bana kolaylıkla geliyor, artıp çoğalıyor.
Parayı seviyorum. Paraya layık bir insanım.
Şükürler olsun.

Deniz Taşkın

*****

****
****


Kuş Tüyü SimgesiKuş tüyü; eski Mısır, Maya, İnka, Amerika kızılderilileri ve Asya Şamanizmde özel yere sahiptir; sembolik ve şifa verici öneme sahiptir.

Gerçeğin, doğruluğun, ilâhî adaletin, hafifliğin ve göğe yükselme kuş figürleri ve kuş tüyleri ile sembolize edilir. Hiyeroglif yazısında hafiflik, yükseklik, uçuş kelimeleri tüyle oluşturulmuştur.

Kuş tüyü, Mısır inançlarında Tanrıça Maat ile özdeşleştirilir. Ölümden sonra günah ve sevapların ölçümünü gösteren Mısır Hiyerogliflerinde tüy dikkat çekici bir rol oynar. Bir kefesinde ölünün kalbi, diğer kefesinde tüy bulunan terazi vardır resimlerde; ölen kişinin, dünyada günahlarının mı, sevaplarının mı çok olduğu tüyün ağırlığı ile ölçülür. Tüy hiyeroglifi, Mısır yazısında hakikat demektir. Öte yandan karanlığın gerçeği gizlediğinden hareketle, tüy, gerçeği ortaya çıkaran ışık sembolü olarak da görülür.

Aşk ve Aşk Mandalası


Aşk (ışk) kelimesinin sözlük anlamı, “sarmaşık” demektir. Bahçeye düşen sarmaşık tohumu,nasıl bütün bahçeyi sarıp sarmalar,hatta dışarı taşarsa; gönüle düşen aşk tohumu da bütün bedeni sarıp sarmalar. Oradan etrafa yayılır.