Şems-i Tebrizi'den

"Ben bir tarafta, dünyanın insanla şenlenmiş dörtte bir kısmının halkı da bir tarafta olsa ve beni sorguya çekse, onlara cevap vermekten kaçınmam ve daldan dala sıçramam.
Dünyanın dörtte bir kısmı, halkın sakin olduğu kısımdır. Geri kalan dörtte üçü, güneşin sıcağından yanar. İnsanlar burada oturamazlar.

Ne kadar zor şey sorarlarsa cevap üstüne cevap veririm. Benim bir sözüm, onlardan her birisi için on cevap ve hüccet olur."
ŞEMS-İ TEBRİZİ

Ahmet Eflaki - Ariflerin Menkıbeleri
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...