Kim Hakk'ın varlığına delil ararsa O, ziyana düşmüştür: kördür, aşağılıktır.


Yüce Hak, bütün yaratıklardan, bütün var olanlardan daha da açık olarak meydandadır ve son derecede meydanda olması yüzünden de gizlidir. Pek fazla zuhuru dolayısıyla gizlidir; çünkü insan olsun, başka yaratık olsun, vasıflarıyla tanınması mümkündür.
Söz gelişi, bir insanın yüzünü gördün mü, senden, kimdir bu diye sorarlarsa, onu tanımıyorum dersin; ama onunla konuşur, düşer-kalkarsan, onun işlerini görüp sözlerini duyduktan, ahlâkını anlayıp hünerlerini müşahede ettikten sonra, onu iyice tanıdım dersin. Fakat bu tanışa sebep olarak ondan gördüğün şeyler, gerçekte suret değil, niteliksiz olan mânâsıdır onun, Şimdi bir insanın, mânâsına ait olan ahlâkı, işleri sence birazcık belirdi ya, bütün mahlûkat, yüce Hakk'ın ef'âli, ahvâli ve asarı iken nasıl olur da o, gizli kalır ? Bu yüzden buyurur ki : "Hak, güneşten de açık olarak meydandadır; birşey açıkça görüldükten sonra onun bildirilmesini dileyen, gerçekten de ziyandadır. Kim Hakk'ın varlığına delil ararsa O, ziyana düşmüştür: kördür, aşağılıktır.

SULTAN VELED - İBTİDANAME
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...