Otizmin Tipik Belirtileri

2 nisan otizm
Otizmin Tipik Belirtileri

Otistikler aşağıdaki tipik davranışların en az yarısını gösterirler. Bu semptomlar çok hafif ya da çok şiddetli olabilir. Her bir semptomun etkisi de diğerinden farklı olabilir. Ayrıca, Bu davranışlar birçok farklı sebeple ve yaşlarına uygun olmayacak bir şekilde sergilenebilir.

1. Diğer çocuklarla ilişki kurmakta zorluk.
2. Her şeyin aynı olmasını istemek, rutin yaşama bağlılık, değişikliklere aşırı tepki vermek.
3. Uygunsuz ve sebepsiz gülmek ve ağlamak.
4. Aşırı hareketlilik ya da aşırı hareketsizlik.
5. Tehlikeye karşı duyarsızlık.
6. Göz temasının çok az ya da hiç olmaması.
7. Sürekli aynı oyunları oynamak.
8. Motor hareket gelişiminde düzensizlik. (Topa vuramaz ama küpleri üst üste koyabilir.)
9. Acıya karşı duyarsızlık.
10.Ekolali (Cevap vermek yerine, kendisine söylenenleri aynen tekrar etmek)
11.Yanlız kalmayı tercih etmek.
12.İhtiyaçlarını belirtmekte zorlanmak. Konuşma yerine hareketlerle ihtiyaçlarını belirtmeye çalışmak.
13.Temastan, kucağa alınmaktan ya da sevilmekten hoşlanmamak
14.Objeleri kendi etrafında çevirmek.
15.Seslere karşı aşırı duyarlılık yada aşırı duyarsızlık.
16.Normal öğrenme metodlarına karşı duyarsızlık.
17.Objelere gereksiz yere bağlanmak.
18.Bir sebep olmadan strese girmek, üzüntü duymak.

Kaynak: www.todev.org
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...