Tebrizli Şems'in Hikmetli Sözlerinden Bir Demet


* Sen gerçi Müslümansın; fakat bu kadarla yetinme, daha da Müslüman ol.

* Şikayet edeceksen şikayeti, kendi nefsine et.

* İç alemimizdeki kirliliğin bir zerresi bile, dıştaki kirden yüz bin kat daha kötü ve çirkindir. İçteki o kiri hangi su temizler? Ancak birkaç damla gözyaşı. Ama her gözyaşı da değil ha! Belki bir şey görebilen gerçek bir gözün akıttığı saf ve temiz gözyaşı.

* Birisi bana, "iblis (şeytan) kimdir?" diye sordu. "Sensin" dedim. Çünkü şu anda İdris'e gark olmuşuz. Niçin sen İdris'e batmamış, onda fani almamışsın? Sende eğer İdris'ten bir eser varsa, iblis ile ne gibi bir ilişkin ve korkun olabilir? Sen, "Cebrail kimdir?" deseydin, "Sensin" derdim.

* "Marifet nedir?" diye soranlara "Gönlün yüce Allah ile diri olmasıdır."

Diri olanı öldür; o diri sandığın senin fani bedenindir.
Ölü olanı dirilt; o, gönlündür.
Hazır olan gaibet, yok et; o dünyadır.
Gaip olanı yok et; o, arzu ve nefistir.
Yok olanı var et; o, niyettir.

* Hizmet bedenle olur. Cehennemden kurtulmak istersen hizmet et!

* Cennet istersen Hakk'a uy.

* Mevla'yı istiyorsan, O'na yönel ki bulasın.

* Arif olan kişinin belirtisi, Dost (Allah) 'u aramaktan geri kalmamak ve O'nun dostluğuna doymamaktır.

* Ariflerin alameti üçtür: Gönlün fikriyle; beden hizmetiyle; gözün gerçekleri görmekle meşgul bulunmasıdır.

* Dünyayı isteyen kimse için, kazanç ve ticaretten; ahreti isteyen için, hizmet ve tattan; Mevla'yı isteyenler için ise bela ve mihnetten; ilim isteyen için de gurbet ve zahmetten başka çare yoktur.

* İlmi, kolaylık ve rahat içinde arayan, sıkıntı içinde kalır.

* Sıkıntılara sabreden, kolaylığa ve huzura kavuşur.

* Hikmet sahibi olan kişi, kendine karşı olana kızmaz, eziyet edene kin tutmaz.

* Söz hikmeti alimlerin; ibadet hikmeti abidlerin; didar hikmeti de ariflerindir.

* İnsanın rızkı, insandan kaçmaz, Başkasının rızkını sana vermezler; öyle ise bedenini niçin üzmede, öldürmedesin?

* Ne mutlu o kimseye ki, gözü uyur da gönlü uyumaz. Gönlü uyuduğu halde gözü uyanık olanın vay haline!

Melahat Kıyak Ürkmez - ŞEMS- İ TEBRİZİ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...