Kendini Takdir Etme Meditasyonu ve Olumlama


Kendini-takdir etme meditasyonu

Kendinizi günlük hallerinizden birinde hayal edin ve (tanıdığınız ya da yabancı) birinin size büyük bir sevgi ve hayranlıkla bakarak, çok beğendiği bir özelliğinizden söz ettiğini imgeleyin.
Şimdi birkaç kişi daha yerleştirin görüntüye. Bu insanlar da geliyor ve harika bir insan olduğunuz konusunda aynı görüşte olduklarını söylüyorlar. (Eğer bu sizi utandırıyorsa, sonuna dek dayanmaya çalışın.) Giderek daha çok, daha çok insan gelip gözlerinde müthiş bir sevgi ve saygıyla size bakıyor.

Kendinizi bir törende ya da bir sahnede imgeleyin sonra; hepsi de sizi seven ve takdir eden insan kalabalıkları sizi alkışlayıp tezahüratta bulunuyorlar. Alkışlarının kulaklarınızda çınladığını işitin. Ayağa kalkın, başınızı eğerek onları selâmlayın ve gösterdikleri destek ve takdir için teşekkür edin.

Kendini-takdir etmek için bazı onaylamalar:

Kendimi bütünüyle, olduğum gibi seviyor ve takdir ediyorum.
Kimseyi memnun etmeye çalışmak zorunda değilim. Kendimden hoşnutum ve önemli, olan da bu.
Öteki insanların önünde ben kendimden çok hoşnutum.
Kendimi özgürce, tam anlamıyla ve kolayca ifade ediyorum.
Ben güçlü, sevgi, dolu ve yaratıcı bir varlığım.

SHAKTI GAWAIN - YARATICI İMGELEME

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...