Kuş Tüyü SimgesiKuş tüyü; eski Mısır, Maya, İnka, Amerika kızılderilileri ve Asya Şamanizmde özel yere sahiptir; sembolik ve şifa verici öneme sahiptir.

Gerçeğin, doğruluğun, ilâhî adaletin, hafifliğin ve göğe yükselme kuş figürleri ve kuş tüyleri ile sembolize edilir. Hiyeroglif yazısında hafiflik, yükseklik, uçuş kelimeleri tüyle oluşturulmuştur.

Kuş tüyü, Mısır inançlarında Tanrıça Maat ile özdeşleştirilir. Ölümden sonra günah ve sevapların ölçümünü gösteren Mısır Hiyerogliflerinde tüy dikkat çekici bir rol oynar. Bir kefesinde ölünün kalbi, diğer kefesinde tüy bulunan terazi vardır resimlerde; ölen kişinin, dünyada günahlarının mı, sevaplarının mı çok olduğu tüyün ağırlığı ile ölçülür. Tüy hiyeroglifi, Mısır yazısında hakikat demektir. Öte yandan karanlığın gerçeği gizlediğinden hareketle, tüy, gerçeği ortaya çıkaran ışık sembolü olarak da görülür.

Tüyün ışığı sembolize etmesi inancına Kızılderililerde de rastlanmaktadır. Tıpkı İnka ve Maya uygarlıklarındaki şeflerin başlıklarında da olduğu gibi Amerika Kızılderilileri şeflerinin bol tüylü başlıkları da güneşi simgeler.

Çin mitolojisinde tüy, "göğe yükselme" "ölümsüzleşme" sembolüdür.

James Churchward'ın Yitik Mu uygarlığı ile ilgili iddialarında tüy sembolünün kökeni kayıp Mu'da hüküm süren MU Uygarlığına dayandırılır... Yeni çağ efsanelerinin doğurduğu bu iddaları James Churchward; şu sözlerle izah etmeye çalışır: "Mu'da kraliyet tacını ve rahip-kral Ra-Mu'nun başlığını üç tüy süslerdi. Bu üç tüye Uygurlar'da da rastlanır. Mu'da sarı tüy kraliyet üyeleri, mavi tüy rahiplik kurumu, kırmızı tüy ise ordu üyeleri ve soylular içindi. Tüy takma alışkanlığını atalarından miras olarak almış bulunan Kuzey Amerika kızılderilileri savaşa gitmeden önce tüylerin uçlarını kırmızıya boyarlar. "

Türk İslam mitolojisinde tüy, kalem ile birlikte kelamın ifadesi olarak dikkat çeker. (Kaynak: mistikalem.com)

******
Tüy simgeli ahşap kitap ayracı tasarım: Deniz Taşkın
sosyal medya hesapları: 

************
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...