Halil Cibran'dan


***
Dünyadaki her şeyin özü, görünen ya da görünmeyen, spiritüeldir.
Görünmez şehre girerken, bedenim ruhumla çevrelenir.
Bedeni ruhtan ya da ruhu bedenden ayırmak isteyen kişi, kalbini gerçeklerden uzaklaştırır.
Çiçek ve çiçeğin kokusu birdir; çiçeğin, sadece havaya yayılan bir koku barındırdığını söyleyerek rengini ve görüntüsünü inkar edenler kördür.
Onlar, koku hissi olmayan, çiçekleri kokusu olmayan şekiller olarak görenler gibidir.


******

Yaratılıştaki her şey sizin içinizdedir ve içinizdeki her şey yaratılıştadır.
Siz, en yakın şeylerle sınırsız bir temas içindesiniz ve dahası, mesafe, sizi uzaktaki şeylerden ayırmak için yeterli değildir.
En aşağıdakinden en yücesine, en küçüğünden, en büyüğüne her şey, içinizde eşit bir şekilde var olur.
Tek bir atomda, dünyadaki tüm elementler vardır.
Tek bir damla su, okyanusların tüm sırrını içinde barındırır.
Aklın tek bir hareketi, var oluş yasalarının tüm hareketlerinde yer alır.

*******

Halil Cibran - Öz
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...