Zihnin Kanunları

Aşağıdaki genel kanunlar insan zihninin nasıl çalıştığı göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu kanunların neden böyle olduklarına ilişkin çeşitli teoriler vardır. Fakat binlerce gözlem ve test, onların kalıcı ve etkili olduğunu göstermiştir. Zihnin Kanunları’nı anlamak, onaylamalar (ve hipnotik telkinler) yaratmanıza yardımcı olur.

1) Sebep - Sonuç İlişkisi

Her şey bir sebepten dolayı olur. Şu an hangi durumdaysanız bunu geçmişte yaptığınız seçimler sağlamıştır. Hareketlerinizin sonuçları vardır. Gelecekte her ne istiyorsanız şimdi yaptığınız seçimlere bağlı olacaktır. Doğru seçimleri yaparak her ne istiyorsanız elde edebilirsiniz. Aldığınız sonuçlar şans veya diğer insanların yardımıyla değil doğrudan sizin seçimlerinizle ilgilidir.

2) Fiziksellik / Yaşamsallık Yasası

Her düşünce fiziksel bir belirti yaratır.

Sizi korkutan bir şey düşündüğünüzde kalbinizin hızlanacağı ve nabzınızın artacağı aşikardır. Eğer özellikle bir hamakta soğuk bir içecekle rahatladığınızı düşünürseniz kan basıncınız düşer. Aslında her düşünce, bu aşırı uçların arasında bir yerde bulunur. Ve her düşünce, ölçülebilir bir fiziksel tepkiye yol açar, siz bilinçli olarak bunun farkında olmasanız bile.

3) Bedensellik Yasası

Duygusal olarak yaratılan bir durum, eğer yeterince inatçı olursa, organik bir değişime yol açar.

Kaygı veya sinir gibi kronik durumlar, stres hormon seviyesinin artmasına yol açar. Ve bu da sağlığınıza kalıcı bir zarar verir. Diğer taraftan inatçı bir iyimser bakış açısı farklı hormonlar üretir ve hayatınızı birkaç yıl uzatabilir.

4) Canlandırma Yasası

Zihinsel çalışmalarda hayal etme bilgiden daha güçlüdür.

Bilinçaltı zihin katı mantıkla çalışmaz. Bilinçaltı zihnin görüntülerin, hayallerin ve duyguların hakimidir. Bilinçaltı zihni etkilemek için zihnin doğal olarak tepki verdiği araçları kullanmak gereklidir.

5) Beklenti Yasası

Beklenilen şeyin gerçekleşmesi daha kolaydır.

Eğer dünyanın fırsatlarla dolu olduğuna ikna olduysanız zihniniz her yerde fırsatları fark edecektir ve onları bilinçli olarak dikkatinize getirecektir. Eğer dünyanın başarısızlıklarla dolu olduğuna inanıyorsanız zihniniz bir fırsatı bulduğunda bile fark etmeyecektir. Eğer bir fırsatı göremezseniz onun için harekete geçemezsiniz. Bu yüzden dünyanız başarısızlıklarla dolu olur.

6) Bilişsel Uyumsuzluk Yasası

İki zıt fikir, aynı anda zihinde barınamaz.

Zihin, sonsuz bir çelişkiye yol açacakları için birbirine zıt iki fikri aynı anda barındırmaz. Zihin neden birinin diğerinden daha üstün olduğuna dair sahte sebepler yaratarak bu problemi aşar. Örneğin; sigara içenler kendilerini öldürdüklerini biliyorlar fakat sigara içmeye devam ediyorlar. Zihin bu çelişkiyi doğrulamak için sebepler yaratır: sigara rahatlamama, düşünmeme, vb yardımcı oluyor gibi.

7) Tersine Dönme Yasası

Bilinçaltı zihinle ve onun işlevleriyle ilgilenirken ne kadar çok bilinçli çaba sarf edilirse bilinçaltı zihin o kadar az tepki verir.

Bilinçaltı zihin sizi korumak için oradadır. Bu onun ana görevidir. Sizin zarar görmenizi engelleyen davranışları ve kuralları öğrenir ve hatırlar. Bu kurallar ve davranışlar çevresel bir olaya karşı tepki olarak yaratılmışlardır ve bu genellikle çocuklukta olur. Çocukluktaki olaya benzeyen her olay, o zaman öğrenilenlere göre muamele görür. Eğer kural işe yararsa pekişir, bir alışkanlık haline gelir ve tamamen bilinçsiz olarak kullanılır.

Alışkanlığı değiştirmeye yönelik herhangi bir çaba katı bir dirençle karşılaşır. Çünkü bu o kuraldan vazgeçmek anlamına gelir. Bilinçaltı zihin, eğer kural işlemezse zarar göreceğinizi bilir. Bu yüzden bunu engellemek için her şeyi yapacaktır. Yani alışkanlık haline gelmiş tepkiyi değiştirmeye çalışmanız bilinçaltı zihin tarafından bir saldırı olarak görülür ve bunu dirençle karşılar. Ne kadar baskı uygularsanız o kadar direnç ortaya çıkacaktır.

8) Eylemsizlik Yasası

Bir fikir, bilinçaltı zihin tarafından kabul edildiğinde, başka bir fikirle değiştirilene kadar orada kalır.

Bilinçaltı zihin çevrenizle başa çıkmanız için vardır. Eğer her seferinde bir kapıyla veya gülümsemeyle karşılaştığınızda ne yapacağınızı düşünseydiniz iş göremezdiniz. Bilinçaltı bir duruma verilen tepkiyi öğrenir ve birkaç kere işe yaradıktan sonra başka tepkileri denemeyi bırakır. Bu bizi inanılmaz ölçüde zaman ve çaba harcamaktan kurtarır, fakat tabi ki aynı tepkiyi biraz farklı durumlara uyguladığınızda problemler çıkabilir.

9) Israr Yasası

Bir fikir ne kadar çok bilinçaltında kalırsa, onu yeni bir fikirle değiştirmek için o kadar çok ısrar etmek gerekir.

Karşılaşılan bir durumda bir tepki ne kadar çok kullanılırsa ve tatmin edici bir sonuç veriyor gibi görünürse o tepki o kadar yerleşik hale gelir. Ne kadar uzun kullanılırsa onun doğru tepki verme biçimi olduğu fikri de o kadar pekişir. Bu pekiştirme yüzünden zihin, iptal etmenin çok zor olduğu sabit yollar yaratır.

10) Arttırma Yasası

Her bir telkin bir önceki başarılı telkinden sonra daha kolay kabul edilir.

Pekiştirilmiş bir fikir zihinde güçlü sinir yolları yaratır, fakat bunlar tamamen sabit/hareketsiz değillerdir. Zihin bir duruma yönelik standart tepkiyi yeniden değerlendirme fikrini kabul eder etmez yeni sinir yolları oluşturmaya başlar. İlk başta bunlar yolun yönünü değiştirmeye yönelik geçici şeylerdir, fakat yeni tepki tekrar tekrar kullanıldığında ince yol, daha sağlam bir şekilde yerleşir. Sonunda eski yollar yıkılır, çünkü artık pekiştirilmiyorlardır.


Kaynak: Başarı Artık Sır Değilsin / Celalettin UZUNER
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...