Bedenimin mesajlarını sevgiyle dinliyorum


Bedenin mesajlarını bilmek, duygularını bilmek demektir.
Ve bu biliş, insana kendi duyguları, düşünceleri, inançları, algısal çerçevesi hakkında farkındalık yaratır.
Kişi kendini bedeninin kendisine verdiği mesajları dinleyerek tanır.
Kendi bedeninin mesajlarını çözen diğer insanların beden dilini de çözer ve bu, empatinin yolunu açar.

Böylelikle kişinin hem kendisiyle hem de diğerleriyle ilişkisi güçlenir.

Bu olumlama çalışması, size bu konuda fayda sağlayacaktır: (Deniz Taşkın)

" Bedenimin mesajlarını sevgiyle dinliyorum.
Bedenim, hayattaki her şey gibi, içdüşüncelerimin ve inançlarımın aynasıdır.
Bütün hücrelerim düşündüğüm ve söylediğim her şeye yanıt verir."

Louise Hay
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...