NLP Temsil Sistemleri

İnsanlar hayatı duyu organları ile algılamaktadır. NLP, insanların, hayatı ne şekilde ve hangi duyu organlarıyla algıladıklarını anlamamızı bu şekilde etkili bir iletişim kurmamızı sağlamaktır.


Herkesin hayata ve olaylara bir bakış tarzı vardır. Bu tarz ise bizim duygularımızı, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı etkilemektedir.

İşte, duyu organlarımıza NLP, temsil sistemleri adını vermiştir. NLP’ye göre insanda beş ana temsil sistemi vardır. Bunlar: görsel, işitsel, dokunsal, tatsal ve kokusal temsil sistemleri olarak sıralanmaktadır.

Görsel Temsil Sistemi ve Görselleri Tanıma Yolları

Birinci yol: Bu temsil sistemine sahip insanlar daha çok göz ile ilgili ifadeleri kullanmaktadırlar. Bak şimdi, bak aslanım, görebiliyor musun? Göz göre göre, yakından baksan daha iyi görürsün, tekrar baksan iyi olur, gözümde canlandırıyorum, göster bakalım ifadelerini kullanmaktadır. Bu tür ifadeleri daha çok kullananlar görsel temsil sistemine sahiptirler.

İkinci yol: Görseller hızlı konuşur, birçok kelimeyi de yutarak söyler. Amaçları beyinlerindeki görüntüleri yakalamaktır. Konuşmalarını, sözlerini kesmek onlar için yapılacak en kötü hareketlerden biridir.

Üçüncü yol: Göz hareketlerindeki ipuçlarıdır. Görsellerin düşünürken ve konuşurken gözleri daima yukarıdadır. Örneğin görsel temsile sahip insanlar bir yere girdikleri zaman etrafını gözetlemeye, dizaynın nasıl olduğuna ve renklerin uyumlu olup olmadığına bakar.


İşitsel Temsil Sistemi ve İşitselleri Tanıma Yolları

Bu temsil sistemine sahip insanları da şu yöntemlerle tanımak mümkündür.

Birinci yol: Bu temsil sistemine sahip insanlar daha çok seslere önem verirler. Sabah kalktıkları zaman kuş sesleri, kahvaltıda çay karıştırırken duydukları bardak sesi onlar için önem arz eder. Daha çok; beni duymuyorsun galiba, senin kulakların sağır mı? Kulağını bana ver, bir kulağından girip öbür kulağından çıkıyor, ne kadar ince bir sesin veya kalın sesin var gibi ifadeleri kullanırlar. İşitsellerin kulaklarla ilgili, sesle ilgili şeyler daha çok dikkatlerini çekmektedir.

En güzel sesli arkadaşlarını, gençken en çok sevdiği şarkıların adını hatırlarlar. Doğada en çok neyin sesini sevdiklerini çok iyi bilirler.

İkinci yol: Bu temsil sistemine sahip insanlar genellikle tane tane konuşmakta, seslere çok dikkat etmektedirler. Sözler onlar için çok önemli olduğundan söylediklerine çok dikkat ederler. Büyük lokma ye ama büyük söz söyleme atasözü bu temsil sistemine sahip insanların tutumunu anlatır.

Üçüncü yol: İşitsel insanların konuşurken göz hareketleri daha çok kulak hizasındadır. Göğüs hizasında nefes alırlar.


Dokunsal Temsil Sistemi ve Dokunsalları Tanıma Yolları

Birinci yol: Kullandıkları kelimelere dikkat etmekten geçer. Dokunsal kişiler daha çok; dokunmak, yumuşak, sıcak, soğuk, ele almak, elle tutulur, katı, ağır, sert, kavramak, soğukkanlı olmak, parmak basmak, iliklerine kadar hissetmek, bam teline dokunmak gibi ifadeleri kullanmaktadırlar.

İkinci yol: Göz hareketleridir. Dokunsal temsil sistemine sahip olan insanlar daha çok aşağı doğru bakarlar. Konuşurken, biriyle karşılaştıklarında göz hareketleri daima yere doğrudur. Belki de bu halinden dolayı toplum içinde biraz daha utangaç veya çekingen olarak tanınabilirler.

Üçüncü yol: Vücut dilinde gizlidir, dokunsal sisteme sahip insanlar genellikle ağır bir tonda, çok yavaş, sakin bir şekilde ve başını öne eğerek konuşur. O konuşurken, siz onun için hiçbir şey umrunda değil gibi düşünebilirsiniz. Dokunsalların hızlı konuşmaları, kelimeleri birbiri ardına sıralamaları mümkün değildir.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...